Premium Energy Systems

GreenEnergyroof

Premium Energy Systems werkt met meerdere partijen samen in het ‘vergroenen’ van daken in het stedelijk gebied. Hierbij valt te denken aan het opwekken van duurzame energie in combinatie met het verder vergroenen van onder andere de stedelijke gebieden in ons land. Niet alle daken zijn geschikt voor het opwekken van hernieuwbare energie in combinatie met de aanleg van groen, maar een groot aantal is prima geschikt voor een alternatief aanvullend gebruik. Bij de aanleg van een GreenEnergyroof zijn diverse opties en combinaties mogelijk, afhankelijk van de wens(en) van de dakeigenaar en de (fysieke) mogelijkheden. GreenEnergyroof is niet alleen beschikbaar voor platte daken, maar ook voor hellende daken.

Voordelen dakvegetatie:

  • Buffering hemelwaterafvoer (retentie)
  • Extra koeling van de zonnepanelen
  • Bescherming ondergelegen dak
  • Opvang fijnstof
  • CO2 absorberend vermogen

Premium Energy Systems verzorgt het volledige EPC-projectmanagement (Engineering, Procurement & Construction) van diverse hernieuwbare energieprojecten door geheel Nederland, waaronder ook de projecten in het kader van het concept GreenEnergyroof. Voor een GreenEnergyroof werkt Premium Energy Systems nauw samen met uiteenlopende partners die ieder over hun eigen specifieke expertise beschikken (bijvoorbeeld dakhoveniers). Premium Energy Systems beschikt over een eigen trainingsteam voor installatiebedrijven die de zonnepanelen op een GreenEnergyroof gaan installeren. Bovendien is binnen Premium Energy Systems ruime expertise op het gebied van groenvoorziening aanwezig, waardoor het projectmanagement bij de aanleg van een GreenEnergyroof optimaal uitgevoerd kan worden.

GreenEnergyroof

Ontwerp GreenEnergyroof ten behoeve van Pakhuis De Zwijger te Amsterdam (november 2014 © Viridian Solar – Premium Energy Systems BV). Het omvat 85 Viridian Solar Clearline PV30-panelen (totaal vermogen 42,5 kWp) in combinatie met een dakvegetatie bestaande uit Vinca minor (paarsbloemig) voor de hoger gelegen platte dakvlakken en Waldsteinia ternata (geelbloemig) op de lager gelegen dakdelen.

Het opwekken van hernieuwbare energie kan plaatsvinden door het installeren van solarsystemen. Hierbij is het mogelijk om elektriciteit op te wekken (PV) of water (voor) te verwarmen (zonthermisch). Een combinatie van PV en zonthermisch is uiteraard ook mogelijk. Tevens is het mogelijk, al dan niet in combinatie met solar, speciaal voor de bebouwde omgeving ontwikkelde opdak windturbines te installeren, die eveneens elektriciteit opwekken. Een en ander kan uitstekend met horizontaal bedekkende dakvegetatie gecombineerd worden. Bovendien behoort het tot de mogelijkheden verticale elementen aan te brengen, waardoor ook verticale begroeiing mogelijk gemaakt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld een mooie oplossing zijn indien een dak grenst aan de kale gevel van een belendend pand of als verticale teeltmodule t.b.v. stadsland- en tuinbouw. Het concept GreenEnergyroof is dus voor ieder dak weer anders. Er dient namelijk sprake te zijn van afstemming op de feitelijk daksituatie, daarbij rekening houdende met de specifieke opdracht van de eigenaar van het dak, uiteraard voor zover de bestaande dakkenmerken dit toelaten. Ook toepassing van bijvoorbeeld ClearlineFusion in combinatie met dakvegetatie in hellende daken is mogelijk. Bij nieuwbouw is een en ander reeds vooraf in het ontwerp te verwerken.

 

Neem gerust contact op voor een persoonlijke toelichting over de diverse mogelijkheden van het GreenEnergyroof.