Premium Energy Systems

Indakzonnepanelen

De ClearlineFusion-indakzonnepanelen (PV) van Viridian Solar zijn geschikt voor dakintegratie in hellende daken van nieuwe en bestaande gebouwen tussen de 20 en 60° en kenmerken zich door een exclusief kwalitatief en esthetisch hoogwaardig niveau. De indakzonnepanelen zijn ook uitstekend toe te passen op een plat dak d.m.v. frames, bijvoorbeeld toegepast bij platdak PV-installaties op commerciële gebouwen of binnen het concept GreenEnergyroof.

Deze indakzonnepanelen onderscheiden zich doordat de dakintegratie zeer eenvoudig te realiseren is en er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van EPDM-onderlagen, speciale onderconstructies, plastic trays en dergelijke. Hierdoor is de montagetijd van dit dakgeïntegreerde solarsysteem tevens aanzienlijk lager dan van andere indakzonnepanelen systemen en is er aanzienlijk minder kans op lekkage en verontreiniging (bijvoorbeeld bladresten) achter de panelen. De Clearline indakzonnepanelen kunnen namelijk rechtstreeks op de bestaande pan-, lei- of rietlatten geschroefd worden en de afdichting van deze indakzonnepanelen vindt plaats door middel van speciale gootstukken. Hierdoor blijft hemelwater aan de voorzijde van de zonnepanelen en bijbehorende gootstukken. Deze indak zonnepanelen zijn eveneens als zelfstandig bouwmateriaal BBA-gecertificeerd en kunnen daardoor niet alleen als indaksysteem, maar ook als dakbedekking als zodanig toegepast worden. (BBA staat voor British Board of Agrément en dit betekent dat de panelen voldoen aan alle gestelde EU-normen.) Dit kan een kostenbesparing met zich brengen bij bijvoorbeeld nieuwbouw of de sanering van asbest op daken. Na verwijdering van de asbestdelen kunnen betreffende indak zonnepanelen worden gemonteerd, dat betekent dat er een tweeledig doel bereikt kan worden, namelijk opwekking van zonne-energie in combinatie met het afdekken van het dak.

Ook geschikt voor toepassing in rieten kappen en leien daken.

Bent u een installateur?
Beschikt u over een eigen installatiebedrijf? Neem ook dan gerust contact met ons op. U kunt dan namelijk gebruikmaken van de voordelen die Premium Energy Systems u als business partner kan bieden.

Met ingang van april 2017 zijn Premium Energy Systems en Viridian Solar intensiever gaan samenwerken. Het doel is dat Premium Energy Systems het fundament vormt waarop Viridian Solar een sterke aanwezigheid opbouwt om de Europese continentale markten beter te kunnen bedienen.